Kalitemiz, Tecrübemize Dayalıdır

Kalitemiz, Tecrübemize Dayalıdır

BG MÜHENDİSLİK, müșterilerinin talepleri, yürürlükteki mevzuat ile uluslararası standartların gerekleri doğrultusunda, her türlü endüstriyel ve genel ihtiyaçtan doğan;

Isıtma - Soğutma - Havalandırma

Sıhhi Tesisat - Atık Su Tesisatı

Yangın Koruma & Yangın Durdurma Sistemleri

Doğal Gaz Dağıtım Sistemleri vb.

Medikal Gaz Sistemleri

Özellikli Havalandırma Sistemleri;

Ameliyathaneler, Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri, Yoğun Bakım Üniteleri, Kemik İliği Nakil Üniteleri, Merkezi Sterilizasyon Üniteleri, Eczane, Mutfak, Çamaşırhane, Çeker-ocak, Biyolojik Emniyet Kabinleri,

Endüstriyel Mutfak ve Çamaşırhane,

ISO 14644 göre Temiz Odalar.

Test, Ayar, Dengeleme ve İş teslim Dokümantasyonu.


Bu hizmetler sunulurken ilgili kanun ve yönetmeliklere bağlı kalınmakta, daima kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri önermekte, kullanılan malzeme ve cihazlarda piyasanın önde gelen isimleri tercih edilmektedir.


Taleplerin karșılanmasında yurt içi ve yurt dıșı teknolojilerin takibi ile gelișmiș uygulamalara yer verilmektedir.

Kalitemiz, Tecrübemize Dayalıdır